logo_bmmab.jpg

FÖRETAGET

Skriv ut

Verksamheten består av köttproduktion, växtodling och
entreprenadverksamhet

DJUR
Jag skaffade mina första renrasiga redan under studietiden
och under de senaste sju åren har besättningen ökat med
en simmentalbesättning som är på en arrendegård uppe
på Kinnekulle. Sedan dess har jag haft båda dessa raser.
Båda besättningarna är KRAV- anslutna. Korna betar
på Kinnekulles betesmarker för att bevara det vackra,
levande landskapet.

Nu har vi även en liten besättning får av rasen Värmländska skogsfår.

VÄXTODLING
Vi odlar i huvudsak vallväxter till vinterfoder för både våra
egna djur och för avsalu till hästfoder. I mindre omfattning
odlas oljeväxter, trindsäd, brödspannmål och foderspannmål
till avsalu och eget bruk.

ENTREPENAD
Utförs slåtter, vändning, strängning samt paketering av ensilage mm.

FAKTA

DIKO BESÄTTNING
Charolais 20 kor
Simmental 60 kor

Värmlandsfår 17 tackor

ENSILAGE
Vi plastar årligen in ca;
6000 Rundbalar
6000 Fyrkantsbalar

MASKINPARK
6 Traktorer
7 inplastare
1 Stenplockare

Fyrkantspress 80x90 balar

Rapid så maskin
BobCat
mm.mm